Old Burger Weeshuis Leeuwarden

Sinds in 1534 Auck Peters begonnen is met de opvang van wezen, en via haar erfenis de eerste aanzet is gegeven voor de oprichting van een weeshuis, heeft de zorg voor wezen een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Als instituut bestaat het weeshuis niet meer. In 1982 is de laatste wees uitgeschreven. Er worden geen weeskinderen meer opgevangen en ook de gasthuizen voor ouden van dagen worden niet meer door het OBW onderhouden. Het OBW Leeuwarden anno nu houdt zich onder andere bezig met het verlenen van subsidies aan initiatieven gericht op jeugd en ouderenzorg. Hierbij gaat het voornamelijk om activiteiten in Leeuwarden op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied.