Aanvragen

Iedereen die initiatieven ontplooit die gericht zijn op de jeugd- en ouderenzorg in Friesland kan in aanmerking komen voor subsidie door het OBW.
Het moet hierbij wel gaan om activiteiten met een sociaal, cultureel, maatschappelijk of historisch karakter.
 Subsidie kan worden aangevraagd via een brief en/of email aan het OBW met een algemene omschrijving van de activiteit met bijgevoegd een begroting en dekkingsplan en de namen van instellingen die ook gevraagd zijn om een financiële bijdrage. Ongeveer zes keer per jaar buigt de voogdij zich over de subsidie aanvragen en doet hierover uitspraak. Het adres van het secretariaat vindt u op onze contactpagina.