Aanvragen

Het OBW geeft in principe alleen bijdragen gebaseerd op een daartoe strekkende aanvraag. Aanvragen kunnen digitaal worden ingediend, via het contactformulier op de website of via een e-mailbericht aan: obwleeuwarden@gmail.com.

Het moet hierbij wel gaan om activiteiten met betrekking tot jeugd- of ouderenzorg of de bevordering van culturele activiteiten in Leeuwarden en omgeving. Bij de aanvraag hoort een algemene omschrijving van de activiteit met bijgevoegd een begroting en dekkingsplan en de namen van instellingen die ook gevraagd zijn om een financiële bijdrage.  Aanvragen moeten degelijk financieel worden onderbouwd. Hierbij let het OBW op een goede balans tussen eigen middelen en aan te vragen gelden. 

 

1. Het OBW bevestigt de ontvangst van een aanvraag digitaal.

2. Aanvragen moeten tijdig, d.w.z. ruim voor de benodigde datum, worden ingediend.
Het bestuur vergadert zes keer per jaar en kan aanvragen behandelen die minimaal twee weken voor de vergaderdatum zijn ingediend.
Hieronder vindt u de vergaderdata van 2023.

Het antwoord op de aanvraag wordt uiterlijk twee weken na de vergadering verstuurd.

Het bestuur kan een aanvraag zonder opgaaf van reden weigeren.

 

Dit zijn onze vergaderdata:

  • 20 februari
  • 17 april
  • 19 juni
  • 28 augustus
  • 16 oktober
  • 11 december