Wat doen wij

Het OBW anno 2014 houdt zich onder andere bezig met het verlenen van subsidies aan initiatieven gericht op jeugd en ouderenzorg. Hierbij gaat het voornamelijk om activiteiten in Friesland op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied.

Het OBW hecht waarde aan zijn maatschappelijke functie, dat is ook te zien aan de structurele donaties aan Zienn, een organisatie voor opvang en ondersteuning van thuis- en daklozen. Het gaat hierbij om mensen die sociaal zeer kwetsbaar zijn. Een heel andere richting heeft het OBW gezocht met de aankoop en restauratie van Dekema State in Jelsum. Uitgangspunt hierbij is deze adellijke woning en prachtige tuin in goede staat te bewaren voor volgende generaties. Veel vrijwilligers vinden hier een (soms) dagelijkse invulling. Maar ook voor de maatschappelijke stages bied Dekema State aan studenten een plek om te leren en te werken. Dekema State heeft  een belangrijke rol als toeristische trekpleister met wisselende tentoonstellingen en buitenactiviteiten en het biedt een mooie omgeving voor een trouwlocatie. Kijk voor meer informatie opwww.dekemastate.nl