Algemene doelstelling

Uit de statuten: ” Stichting het Old Burger Weeshuis heeft ten doel:

Het verzorgen en opvoeden van wezen, half-wezen of niet-wezen. Het geven van (geldelijke) ondersteuning en hulp voor de geestelijke en culturele verheffing en voor de maatschappelijke ontwikkeling en verzorging van kinderen en jongeren.
De hulpverlening aan ouderen en bejaarden in het bijzonder door het beiden van woongelegenheid aan hun die zulks behoeven.
Subsidiair heeft de Stichting tot doel het doen ontwikkelen van activiteiten bij voorkeur in Friesland op sociaal, cultureel en historisch gebied, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Alles in de ruimste zin van het woord.”